spalarnia 1

Spalarnia z generatorem prądu

W dobie rosnącej produkcji odpadów, zarówno komunalnych, jak i poprodukcyjnych, coraz ważniejsze staje się poszukiwanie efektywnych i ekologicznych metod ich zagospodarowania. W odpowiedzi na te potrzeby firma EKO-WERY Mariana Strzelczyka opracowała innowacyjną inicjatywę w postaci spalarni kontenerowej z generatorem prądu, która pozwala na przekształcenie odpadów w energię elektryczną.

 

Spalarnia kontenerowa z generatorem prądu

Każdego dnia produkowanych jest setki ton odpadów. Problem ich zagospodarowania jest uważany za jeden z najpoważniejszych, z którymi nasze pokolenie musi sobie poradzić jak najszybciej.

Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest prowadzenie spalarni, funkcjonujących obecnie w wielu polskich miastach. Niestety przez brak odpowiednich systemów konstrukcyjnych ich powstawanie budzi uzasadniony sprzeciw okolicznych mieszkańców.

Rozwiązaniem takiego problemu jest opracowany i obecnie testowany przez kilka uczelni naukowych projekt firmy EKO-WERY Mariana Strzelczyka.

*Informujemy, że częścią naszej oferty jest także modernizacja kotłów domowych.

 

Opis działania zgazowywania paliw oraz wytworzenia energii elektrycznej

 1. Opatentowane palenisko pieca z rusztem bębnowym, dzięki któremu będzie można spalać paliwa o różnych wymiarach i rodzajach granulatu (min. osady po ściekowe, podkłady kolejowe, płyty meblowe), nawet do postaci pyłu oraz to w nim będziemy testować spalanie fluidalne.

 2. Proces dopalania spalin będzie polegał na tym, że wytworzone związki chemiczne powstające w procesie spalania, będą ulegały degradacji dzięki zastosowaniu długiej drogi co wydłuży ich czas przebywania
   w temperaturze powyżej 1000o.

 3. Wymiennik parowy, który jest opracowany przez Mariana Strzelczyka, powoduje, że spaliny po przejściu przez degradację spalin przejdą przez wymiennik parowy, tam zostanie wytworzona para, która będzie skierowana na turbinę. Badania dot. obliczenia mocy będą opracowane przez dr Rusowicza z Wydziału Mechanicznego Energetyki
  i Lotnictwa z Politechniki Warszawskiej.

 4. Spaliny po przejściu przez wymiennik parowy zostaną doprowadzone do wymiennika wodnego CO, który jest chroniony patentem. Równocześnie emitowane ciepło powstałe po procesie dopalania spalin może być kierowane dwutorowo na wymiennik CO i na wymiennik parowy.

 5. Turbina poruszy generator. Dodatkowo para po turbinie może być wykorzystania do suszenia paliw w zbiorniku lub ogrzewania pomieszczeń/produkcji.

 6. Generator wytworzy nam w ten sposób energię elektryczną.

 7. Sterownia oraz stacja pomiaru emisji spalin na wylocie do komina i sterowanie poszczególnymi stanowiskami spalarni.

 8. Schładzanie pary poturbinowej, dzięki której będzie możliwość wytworzenia lodu przemysłowego. Zostało to uzgodnione z dr Rusowiczem.

 9. Stacja uzdatniania wody, która będzie zasilać wszystkie najważniejsze podzespoły zgazowywania paliw oraz wytworzenia energii elektrycznej.

 10. Odpopielanie paleniska oraz modułu odpowiedzialnego za degradację spalin.

 11. Zbiornik na paliwa, który będzie miał możliwość ich suszenia.

 12. Rębak, będzie służył do uzyskiwania różnych granulatów danych paliw.

 13. Brykieciarka – do zbrykietowania paliw o różnych granulacie.

 14. Podajnik do płynnego podawania paliw.

 

Spalarnia kontenerowa z generatorem prądu – wykorzystanie różnorodnych paliw

Kluczowym elementem projektu jest opatentowane palenisko pieca z rusztem bębnowym, które pozwala na spalanie paliw o różnych wymiarach i rodzajach granulatu, takich jak osady pościekowe, podkłady kolejowe czy płyty meblowe. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie szerokiego spektrum odpadów komunalnych i poprodukcyjnych jako źródła energii. Innowacyjność tego rozwiązania polega także na testowaniu spalania fluidalnego, co może jeszcze bardziej zwiększyć efektywność procesu.

 

Proces dopalania spalin – dbałość o środowisko

W trosce o minimalizację negatywnego wpływu na środowisko proces dopalania spalin został zaprojektowany tak, aby wytworzone związki chemiczne ulegały degradacji dzięki długiej drodze ich przebywania w temperaturze powyżej 1000 stopni Celsjusza. Dzięki temu spaliny emitowane do atmosfery są znacznie mniej szkodliwe niż w przypadku tradycyjnych spalarni.

 

Wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej

Innowacyjność projektu spalarni kontenerowej z generatorem prądu objawia się również w wykorzystaniu energii cieplnej powstałej w procesie dopalania spalin. Emitowane ciepło może być kierowane dwutorowo na wymiennik CO oraz na wymiennik parowy, co pozwala na jeszcze większą efektywność energetyczną. Para po turbinie może być dodatkowo wykorzystana do suszenia paliw w zbiorniku lub ogrzewania pomieszczeń i produkcji.

 

Generowanie energii elektrycznej

Napędzana przez parę turbina porusza generator, który w efekcie wytwarza energię elektryczną. Dzięki temu umożliwiane jest nie tylko efektywne zagospodarowanie odpadów, ale także produkcja prądu, co przyczynia się do zwiększenia samowystarczalności energetycznej.

 

Kompleksowe sterowanie i monitorowanie procesu

Projekt spalarni z generatorem prądu obejmuje również zaawansowane systemy sterowania oraz stacje pomiaru emisji spalin na wylocie do komina, co pozwala na precyzyjne kontrolowanie poszczególnych stanowisk spalarni oraz optymalizację procesów.