Palnik pozwala na wykorzystanie zjawiska pirolizy, dzięki czemu do atmosfery wydalane są jedynie składniki powietrza atmosferycznego (tlen, azot, wodór i inne). Początkowo w komorze mamy do czynienia ze zjawiskiem spalania. Po osiągnięciu temperatury ponad 400 st. C osiągamy zjawisko pirolizy. Zatem proces spalania występuje tylko przy rozpalaniu i wygaszaniu pieca, gdy temperatura spada poniżej 400 st. C. W przypadku ruchu ciągłego, bez procesu wygaszania i odpalania, mamy wówczas całodobowo proces pirolizy.

Kotły posiadające palnik Turbo Eko Wery spełniają wymogi określone w normie EU o nazwie EKOPROJEKT (ECODESIGN). Jest to możliwe także w starszych kotłach, w których w ramach modernizacji taki palnik jest instalowany.

Konstrukcja palnika pozwala na modernizację już użytkowanych kotłów i pieców.

Korzyści po instalacji palnika Turbo spalania:

  • ograniczenie ilości spalanego opału w okresie grzewczym
  • usuwanie z dymu szkodliwych substancji wytworzonych podczas spalania
  • czystsze powietrze, ograniczenie emisji szkodliwych związków
  • brak czarnego dymu z komina
  • eliminacja sadzy w kotle i kominie
  • wyeliminowanie zagrożenia zapalenia się sadzy w kominie
  • możliwość spalania paliw stałych (węgiel, drewno)
  • większa sprawności kotła
  • zmniejszenie ilości popiołu
  • zmniejszenie częstotliwości podawania paliwa do kotła