spalarnia 1 

Każdego dnia produkowanych jest setki ton odpadów. Problem ich zagospodarowania jest uważany za jeden z najpoważniejszych, z którymi nasze pokolenie musi sobie poradzić jak najszybciej.
 
Jednym z takich rozwiązań są już stosowane w wielu miastach spalarnie. Niestety przez brak odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych ich powstawanie budzi uzasadniony sprzeciw okolicznych mieszkańców.
 
Rozwiązaniem jest opracowany i obecnie testowany przez kilka uczelni naukowych projekt firmy EKO-WERY Mariana Strzelczyka.
 

Opis działania Zgazowywania paliw oraz wytworzenia energii elektrycznej:

 

 1. Opatentowane Palenisko pieca z rusztem bębnowym, dzięki któremu będzie można spalać paliwa o różnych wymiarach i rodzajach granulatu (min. Osady po ściekowe, podkłady kolejowe, płyty meblowe), nawet do postaci pyłu oraz to w nim będziemy testować spalanie fluidalne.
 2. Proces dopalania spalin będzie polegał na tym, że wytworzone związki chemiczne powstające w procesie spalania, będą ulegały degradacji dzięki zastosowaniu długiej drogi co wydłuży ich czas przebywania
   w temperaturze powyżej 1000o
 3. Wymiennik parowy, który jest opracowany przez Mariana Strzelczyka – powoduje, że spaliny po przejściu przez degradację spalin, przejdą przez wymiennik parowy, tam zostanie wytworzona para, która będzie skierowana na turbinę. Badania obliczenia mocy będą opracowane przez dr. Rusowicza z Wydziału Mechanicznego Energetyki
  i Lotnictwa z Politechniki Warszawskiej.
 4. Spaliny po przejściu przez wymiennik parowy, zostaną doprowadzone do wymiennika wodnego CO, który jest chroniony patentem. Równocześnie emitowane ciepło powstałe po procesie dopalania spalin, może być kierowane dwutorowo na wymiennik CO i na wymiennik parowy.
 5. Turbina poruszy generator. Dodatkowo para po turbinie może być wykorzystania do suszenia paliw w zbiorniku lub ogrzewania pomieszczeń/produkcji.
 6. Generator wytworzy nam w ten sposób energię elektryczną.
 7. Sterownia oraz stacja pomiaru emisji spalin na wylocie do komina i sterowanie poszczególnymi stanowiskami spalarni.
 8. Schładzanie pary po turbinowej, dzięki której będzie możliwość wytworzenia lodu przemysłowego. Zostało to uzgodnione z dr. Rusowiczem.
 9. Stacja uzdatniania wody, która będzie zasilać wszystkie najważniejsze podzespoły zgazowywania paliw oraz wytworzenia energii elektrycznej
 10. Odpopielanie paleniska oraz modułu odpowiedzialnego za degradację spalin.
 11. Zbiornik na paliwa, który będzie miał możliwość ich suszenia.
 12. Rębak, będzie służył do uzyskiwania różnych granulatów danych paliw.
 13. Brykieciarka – do zbrykietowania paliw o różnych granulacie.
 14. Podajnik do płynnego podawania paliw.