Dużym problemem dzisiejszego świata jest odchodzenie od węgla i w przyszłości od gazu na rzecz odnawialnych źródeł energii. Firma EKO-WERY pozwala wydłużyć czas tej transformacji za niewielkie pieniądze.

Rozwiązaniem podstawowym jest modyfikacja bierzących pieców i kotłów górnego spalania poprzez umiejętny montaż w komorze spalania palnika dymu. Dzięki tej modyfikacji piece czesto 3 kategorii mogą uzyskać dzięki certyfikacji 5 klasę.
 

Korzyści po instalacji palnika dolnego spalania:

  • ograniczenie do 40% ilości spalanego opału w okresie grzewczym
  • usuwanie z dymu szkodliwych substancji wytworzonych podczas spalania
  • czystsze powietrze, ograniczenie emisji szkodliwych związków
  • brak czarnego dymu z komina
  • eliminacja sadzy w kotle i kominie
  • wyeliminowanie zagrożenia zapalenia się sadzy w kominie
  • możliwość spalania paliw stałych (węgiel, drewno)
  • większa sprawności kotła
  • zmniejszenie ilości popiołu
  • zmniejszenie częstotliwości podawania paliwa do kotła 
  

Skąd bierze się skuteczność palnika dymu dolnego spalania?

Palnik dymu dolnego spalania zamontowany w komorze spalania wywołuje zjawisko pirolizy tzn. rozkładu szkodliwych związków zawartych w dymie. Nagrzewa się do optymalnej temperatury, w której to zjawisko zachodzi. Niewielka ilość tlenu podawana odgórnie, niewymuszona mechanicznie, przepływa wolno przez żar dopalając toksyczne związki.

Palnik dymu wykonany jest ze specjalnie opracowanego doboru materiałów i surowców chemicznych dzięki czemu nagrzewa się do bardzo wysokich temperatur, w których jest możliwe spalanie szkodliwych substancji. Efektem spalania jest bardzo niska emisja szkodliwych związków CO2, Tlenku Azotu i innych objętych normą spalania.