Modernizacja pieców piekarniczych:

  • Głównym celem modernizacji pieców piekarniczych jest podniesienie w znacznym stopniu ekonomiczności i łatwiejszej dostępności do ewentualnych remontów. Równie ważnym aspektem wartym podkreślenia jest polepszenia codziennej ich eksploatacji poprzez wyeliminowanie uciążliwego częstego czyszczenia.
  • Po modernizacji ww. pieców paląc paliwem stałym zyskujemy na opale co najmniej 30%,zmniejszamy w dużej ilości szkodliwe związk i,które wytwarzają się podczas procesu spalania oraz eliminujemy dym.
  • Dzięki zamontowaniu przez nas Palnika Dymu na rurach Perkinsa nie osiadają się sadze,które powstają często podczas procesu spalania.

 

Zastosowanie na wylocie spalin z pieca wentylatora wyciągowego z płynną regulacją obrotów i sterowaniem elektronicznym, umożliwia utrzymanie pożądanej żądanej temperatury, a przy okazji eliminujemy uciążliwy i często nieszczelny szyber, który spełniał rolę regulacji do tej pory. W niektórych przypadkach regulacja temperatury następuje poprzez podsuwanie i odsuwanie żaru w palenisku,co jest bardzo uciążliwe i nie zawsze zdaje egzamin.

Przeprowadzona przez nas modernizacja pieca przewiduje usunięcie kilku drzwiczek{ w zależności od modelu pieca)i zastąpienie ich jednymi-większymi,w których będą się znajdować drzwi popielnika,drzwi zasypowe oraz w zależności od ilości rzędów rur Perkinsa-rewizje potrzebne do monitorowania zanieczyszczeń na tych rurach.

Dzięki zastosowaniu dużych drzwi,umożliwiamy bardzo prosty dostep do czyszczenia rur Perkinsa oraz szybką i łatwą możliwość eliminacji szczelin przy rurach, co zapobiegnie przedostawaniu się spalin na wypieki. Każdy następny poważny remont skraca czas i nakład pracy.

Drzwiczki zasypowe (w drzwiach dużych) w każdej chwili są demontowalne i można zamontować zamiennie przystosowane do palników różnego paliwa tj. gazu, pelletu czy oleju opałowego.
 
Palenisko zostaje przebudowane w taki sposób, by w przypadku modernizacji obmurza, będzie ono w bardzo łatwy sposób demontowalne i gotowe do ponownego użycia, czyli eliminujemy ogromne koszta i nakład pracy związane z kuciem skośnego paleniska i usunięcia części stalowych w przyszłości.
 
Informujemy iż:
  • palniki tj. płyty dopalające (karta techniczna w załączeniu) połączone są z piecem metodą murarską, dzięki czemu można je wymienić, w przypadku mechanicznego uszkodzenia, płyty nie ulegają zużywalności,
  • temperatura pieca regulowana jest za pomocą sterownika, który współpracuje z czujnikiem temperatury w komorze spalania i regulatorem wyciągowym z płynną regulacją obrotów zamontowanym za całym systemem piecowym, przy wyjściu spalin,
  • instrukcja eksploatacji pieca po modernizacji w zasadzie nie zmienia się, oprócz regulacji utrzymania temperatury z ręcznego sterowania za pomocą dopływu powietrza przez drzwiczki dolne i szyber na elektroniczny (instrukcja sterownika w załączeniu) i dostępu, poprzez duże drzwi do czyszczenia pieca i rur Perkinsa, zamiast jak dotychczas poprzez niewygodne i małe oddzielne, natomiast częstotliwość tego czyszczenia w znacznym stopniu się zmniejszy, a nawet w przypadku rur Perkinsa wyeliminuje całkowicie, gdyż zastosowanie palnika powoduje eliminację dymu, sadzy – pozostawia jedynie nalot w postaci pyłu, który można wyeliminować powietrzem.